7.1 Assignment – Kos Pengeluaran

By   January 2, 2016

Vikyno ialah seorang pengilang yang mengeluarkan makanan dalam tin. Berikut adalah maklumat yang dipetik daripada buku akaunnya bagi tahun berakhir 31 Mac 2015.

 

Stok pada 1 April 2014:            RM
Bahan langsung 63,852
Kerja dalam proses 13,980
Barang siap 59,304
Stok pada 31 Mac 2015:
Bahan langsung 66,228
Kerja dalam proses 15,864
Barang siap 56,580
Jualan 469,656
Perbelanjaan tahunan:
Belian bahan langsung 181,788
Upah kilang 81,864
Bayaran royaliti bagi keluaran setiap unit 16,260
Elektrik untuk kilang 13,800
Gaji penyelia kilang 25,200
Membaiki kilang 1,404
Sewa dan kadar bayaran kilang 14,712
Susut nilai mesin kilang 5,400
Angkutan keluar 7,476
Susut nilai alatan pejabat 2,880
Gaji pejabat 44,160
Perbelanjaan am pejabat 6,792
Kadar bayaran pejabat 3,048

 

Maklumat tambahan:

 • Separuh daripada belanja sewa dan kadar bayaran kilang adalah untuk pejabat.

 

Anda dikehendaki menyediakan:

 1. Penyata untuk menghitung kos pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Mac 2015.
 2. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mac 2015.

 

NOTE:

Answer available at http://etutor.perakaunan.net

 

 

会计互联网学习中心

By   October 31, 2015

欢迎来到会计互联网学习中心

会计互联网学习中心成立为了帮助学生准备考试技能回答“STPM-会计”试题

 • 主题教导方式
 • 简介笔记
 • 考试技能回答
 • 最新考试试题
 • 考试试题分析

Welcome to Perakaunan e-Tutor Centre

By   September 2, 2015

Perakaunan e-Tutor Centre aims to helps students for the preparation “STPM Perakaunan” Exam

Topic-by-topic approach

 • Smart notes
 • Skills building exercises
 • Latest exam-style questions
 • Analysis of past year questions